OBS! Evenemanget är avslutat!19 oktober 2022 kl. 13.00-14.30

Glo och sno: Hälsa och vård för kvinnor som blivit könsstympade

Ett seminarium om vården för kvinnor som utsatts för könsstympning. På seminariet presenteras även SKR:s rapport med samma namn. Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet.

Anmäl dig

Innehåll

I Sverige bor, enligt Socialstyrelsens uppskattning, cirka 38 000 flickor och kvinnor som varit utsatta för någon typ av könsstympning innan de kom till Sverige. Det finns flera olika former av könsstympning, som regel innefattar det att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Vad och hur mycket som skärs bort varierar, liksom om flickans underliv sys ihop eller inte. Annat som varierar är åldern då ingreppet utförs, vem som utför det och förklaringarna till varför det utförs. Traditionen är helt och hållet kulturell och har inte med religion att göra utan förekommer inom många av de stora världsreligionerna liksom inom flera etniska minoritetsreligioner.

Utöver smärta och infektionsrisk vid själva bortskärandet kan konsekvenserna bland annat bli:

 • att det är svårt eller gör ont att kissa
 • problem med menstruationen
 • att slidmynningen är för trång för att det ska gå att ha samlag utan att det gör ont
 • psykosexuella problem
 • problem i samband med graviditet och förlossning.

Vid seminariet medverkar Amelmottagningen från Södersjukhuset. Amelmottagningen är en specialistmottagning som förbättrar och utvecklar vården för patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Under seminariet kommer även SKR presentera rapporten: Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning.

Amelmottagningen, Södersjukhuset

Patientinformation, Amelmottagningen (PDF)

Målgrupp

Personer med ansvar för utveckling och förbättring inom vårdkedjan graviditet, förlossning och eftervård.

Om seminarieserien

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Syftet är att sprida goda exempel på arbetssätt samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Medverkande

 • Goldina Smirthwaite, SKR
 • Viviann Alstermark, SKR
 • Cecilia Berger, Biträdande överläkare, Amelmottagningen

Informationsansvarig

 • Viviann Alstermark
  Projektadministratör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR