16 november 2023 kl. 13.00-14.30

Glo och sno: Hållbar och trygg arbetsmiljö för medarbetarna

Under detta seminarium berättar Region Västmanland och Sankt Göran BB om deras arbete för en god arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.

Anmäl dig

Innehåll

Hälso- och sjukvården och välfärden i stort står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än antalet personer i arbetsför ålder. En rad prognoser visar att behoven under kommande år kommer att öka snabbare än resurserna – det saknas både arbetskraft och finansiering för att fortsätta arbeta på samma sätt som idag. För att möta patienternas/kvinnornas och deras närståendes behov krävs en rad åtgärder på olika nivåer.

En viktig strategi är att skapa en hållbar och trygg arbetsmiljö för medarbetarna. Under detta Glo och sno-seminarium deltar Region Västmanland och berättar om deras arbete med att ta fram en digital introduktionsutbildning samt utveckling av fysiska träffar för barnmorskor på BMM. De har även tagit fram en mentorskapsdel med både digitala och fysiska träffar.

Region Stockholm, BB S:t Göran, deltar också och berättar om sina tankar och strategier kring arbetsmiljö inför öppnandet av en helt ny förlossningsklinik. Peter Ryman, kvalitetskontroller och Hanne Fjellvang, vårdenhetschef berättar om arbetet kring en snäll och hjälpsam arbetsplats med psykologisk trygghet som grund. Hur man ser på kontinuitet, samt hur man jobbar med "En födande en barnmorska".

Målgrupp

  • Personer som arbetar inom hälso- och sjukvården.
  • Personer som arbetar med arbetsgivarfrågor.

Om seminarieserien

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Syftet är att sprida goda exempel på arbetssätt samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Medverkande

  • Kerstin Petersson, SKR
  • Petra Ryman, BB S:t Göran, Stockholm
  • Hanne Fjellvang, BB S:t Göran, Stockholm
  • Ylva-Li Lindahl, Region Västmanland

Informationsansvarig

  • Viviann Alstermark
    Projektadministratör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.