23 oktober 2023 kl. 14.00-15.30

Glo och sno: Att använda Graviditetsenkätens fritextsvar

SKR stöttar regionerna och verksamheterna i att analysera och använda Graviditetsenkätens resultat i sin verksamhetsutveckling. Under detta seminarium presenterar BB Stockholm och mödrahälsovården i Region Örebro länsexempel på hur de återkopplar fritextsvaren till medarbetarna.

Anmäl dig

Innehåll

Graviditetsenkäten genomförs och finansieras som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård. I Graviditetsenkäten finns det möjlighet för kvinnorna att lämna fritextsvar. Syftet med att lämna frisvar är att vården ska kunna fånga upp kvinnornas upplevelser av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. BB Stockholm och mödrahälsovården i Region Örebro län arbetar strategiskt med att följa upp och redovisa fritextsvaren till verksamheterna. Under seminariet får du ta del av deras arbeta.

Mer information kommer inom kort.

Målgrupp

Personer som arbetar med graviditetet, förlossning och eftervård.

Om seminarieserien

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Syftet är att sprida goda exempel på arbetssätt samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Medverkande

  • Yvonne Skogsdal, Region Örebro län
  • Charlotta Elvander, BB Stockholm

Informationsansvarig

  • Kerstin Petersson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.