OBS! Evenemanget är avslutat!1 februari 2023 kl. 13.00-14.30

Glo och sno: Exempel på amningsutbildning för hela vårdkedjan

I seminariet presenteras två exempel på amningsutbildning som erbjuds till verksamheter i graviditetsvårdkedjan.

Anmäl dig

Amning brukar beskrivas som en global folkhälsofråga både för barn och kvinnor. Att främja och stödja amning är därför ett viktigt uppdrag. Representanter från Västra Götlandsregionen och Region Stockholm kommer under detta seminarium berätta om sin amningsutbildning för personal som arbetar med gravida och nyblivna mammor.

Målgrupp

Personer med ansvar för utveckling och förbättring inom vårdkedjan graviditet, förlossning och eftervård.

Om seminarieserien

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Syftet är att sprida goda exempel på arbetssätt samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Medverkande

  • Kerstin Petersson, SKR
  • Representanter från Västra Götalandsregionen
  • Representanter från Region Stockholm

Informationsansvarig

  • Kerstin Petersson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.