4 november 2022 kl. 12.00-13.00

Globala hållbarhetsmål i digitalisering

Offentliga organisationer har uttalat en ambition att arbeta för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Seminariet lyfter resultat från en studie i Göteborg stad fokuserad på hur staden integrerar hållbarhetsmål i sina utvecklingsinitiativ och diskuterar hur detta kan stärkas ytterligare.

Anmäl dig

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Vilka mönster ser vi kring integrering av hållbarhetsmål i digitala utvecklingsinitiativ?
  • Hur underutnyttjas formulering av effektmål i relation till digitalisering?
  • Hur borde arbetet med integrering av hållbarhetsmål i digitalisering se ut?

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Program, upplägg

Seminariet innehåller presentationer av forskningsresultat, reflektion och beskrivning av hur dden berörda kommunen jobbat vidare efter rapporten samt öppnar upp för en generell diskussion.

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter publiceras två veckor innan utsatt datum.

Medverkande

Medverkande är ansvarig forskare, representant för berörd kommun/stad och SKR

Fler seminarium i serien

18 november Hantering av regionernas styrningsarv

2 december Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen

16 december Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program.

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR