Artikeln publicerades 31 mars 2021

Fullmäktige och revisionen

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som granskar på fullmäktiges uppdrag. Granskningen ligger till grund för ansvarsprövningen, men ger också bidrag till utveckling av verksamheten i kommunen eller regionen. Hur använder fullmäktige sin revision – hur blir revisionens granskning till bästa nytta?

Tid: 3 timmar

Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan till Anna och Lotta som arbetar med revisionsfrågor på SKR. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Innehåll

Hur använder fullmäktige sin revision – hur blir revisionens granskning till bästa nytta? Under seminariet belyser vi dessa frågor och ger fakta, inspiration och verktyg för fortsatt samarbete på hemmaplan.

Målgrupp

Fullmäktiges presidium och förtroendevalda revisorer. Även ledamöter i nämnder och styrelse samt förvaltningschefer eller motsvarande kan delta.

Praktisk information

SKR erbjuder en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun.

Inför och efter kursen

Då vi tillsammans bokat ett datum skickar SKR ut en länk till kurstillfället. Ni får tillgång till materialet efter seminariet.

Kursens genomförande

Seminariet sker digitalt i verktyget Zoom eller Teams. Ni kan delta från varsin dator eller skärm eller sitta samlade vid en skärm och kamera. Seminarierna ges företrädesvis på vardagar dagtid.

Kursledare

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR