3 december 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Fullmäktigeberedningar och medborgardialog, tillfälle 1

SKR bjuder in fullmäktiges presidium till två digitala presidiekonferenser med samma innehåll under hösten. Webbinariet kommer att fokusera på hur fullmäktige kan utveckla den lokala demokratin genom fullmäktigeberedningar och medborgardialog.

Anmäl dig

Målgrupp

I första hand fullmäktiges presidium. Då vi planerar mindre gruppdiskussioner förbehåller vi oss att sätta ett maxantal vid 80 deltagare.

Tillfälle 2 sker den 9 december klockan 09.00-12-00

Programinnehåll

Fullmäktigeberedningar har införts i en del kommuner och regioner med syftet att till exempel stärka demokratin, vitalisera fullmäktiges arbete och utveckla medborgardialogen. Avsikten med fullmäktigeberedningar har varit att man velat göra upp med bilden av fullmäktige som ett transportkompani och att beredningarna ska ha ett mer långsiktigt, visionärt och strategiskt perspektiv på olika frågor.

 • Hur kan man arbeta med fullmäktigeberedningar?
  Lyssna till hur Ängelholms kommun arbetar med sina fullmäktigeberedningar.
 • Vilka effekter ser man där och har förväntningarna infriats?
 • Stärker beredningarna fullmäktiges roll och den lokala demokratin?

Parallellt med det strategiska arbetet har ambitionen med fullmäktigeberedningar ofta varit att utveckla dialogen med medborgarna.

 • Vad innebär medborgardialog i praktiken?
  Vi beskriver vikten av en systematisk medborgardialog och ger konkreta tips på hur dialogen kan utvecklas.
 • Hur kan fullmäktige stärka sin roll som demokratiaktör?

Medverkande

 • Elisabeth Kullenberg, kommunfullmäktiges ordförande Ängelholm
 • Cornelis Huisman, beredningsordförande Ängelholm
 • Anne-Marie Lindén, beredningsordförande Ängelholm
 • Malin Klintfjäll, beredningskoordinator Ängelholms kommun
 • Roger Marklund, fullmäktiges ordförande Region Västerbotten
 • Anders Nordh och Martin Lidhamn, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Lidhamn, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset