OBS! Evenemanget är avslutat!20 februari 2023 kl. 13.00-15.00

Fullföljd utbildning i fokus

Välkommen till en webbsändning med fokus på insatser för att unga ska fullfölja en gymnasieutbildning. Vi lyfter erfarenheter från tidigare utvecklingsarbeten, men blickar också framåt och beskriver vad som är på gång.

Webbsändning: Fullföljd utbildning i fokus, Screen9

Innehåll

Under webbsändningen lyfts erfarenheter och lärdomar av de senaste årens utvecklingsarbeten med fokus på att unga ska fullfölja en gymnasieutbildning. Vi kommer också att blicka framåt, berätta om SKR:s samlade grepp kring ungas etablering och fortsättningen på utvecklingsprogrammet som snart inleds.

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner med koppling till gymnasieskola, vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret.

Anmälan

Webbsändning, Fullföljd utbildning i Fokus, Screen9

Ingen anmälan behövs. Det går bra att ställa frågor till de medverkande i chatten.

Program

Sambandet mellan resultat på nationella proven i årskurs 3 och 6 och gymnasiebehörighet

Elin Vimefall, universitetslektor, Örebro universitet.

System för tidiga varningssignaler

Anna Liljeström, konsult.

Övergångar och stöd i vuxenutbildningen

Sara Frank, utredare, SKR.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Åsa Karlsson utredare, SKR.

Samarbete mellan introduktionsprogram och KAA

Malin Ohlsson, rektor Vadsbogymnasiet i Mariestads kommun.

Övergångar mellan introduktionsprogram och vuxenutbildning

Daniel Ekman, rektor De la Gardiegymnasiet, Lidköpings kommun.

Utvecklingsprogrammet – det gamla och det nya

Gunnar Anderzon, utredare, SKR.

Resultat och lärdomar från utvecklingsprogrammet

Lillemor Östman, utvecklingsledare, Luleå kommun.

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.