17 oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Från skyddat boende till eget hem – bättre stöd för våldsutsatta

Hur underlättar vi för utsatta kvinnor och barn att flytta från en våldsam man, partner eller pappa? SKR bjuder in forskare, kommuner och allmännytta.

Anmäl dig

Sändningen kan ses i efterhand till och med 17 oktober 2023.

Innehåll

Trots att det borde vara våldsutövaren som ska lämna hemmet, är en flytt många gånger avgörande för att utsatta kvinnor och barn ska kunna lämna en våldsam partner och pappa. Samtidigt finns en rad hinder, både för de våldsutsatta och för de aktörer som ska ge stöd. Det gäller till exempel oklarheter kring finansiering, upphandling och kvalitetskrav för skyddat boende. Men framför allt förutsättningarna på den ordinarie bostadsmarknaden, där få våldsutsatta har chans till nytt kontrakt.

Vad kan olika samhällsaktörer göra för att underlätta hela flyttkedjan – från skyddat boende i det akuta skedet, till en ny egen bostad som kan möjliggöra starten på ett nytt liv fritt från våld?

Under dagen kan du ta del att initiativ och utvecklingsarbeten från fler olika aktörer, bland annat:

  • Göteborg Stads strategiska samverkan med kvinnojourerna och avtal för skyddat boende
  • Veronica Ekströms studie om kvalitet i skyddat boende
  • Sveriges Allmännyttas arbete med förturer och sociala kontrakt för våldsutsatta

Vi tar också upp den senaste om regeringens aviserade reform för skyddat boende.

Målgrupp

  • Chefer, förtroendevalda, strateger och andra yrkesverksamma som arbetar med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i socialtjänsten
  • Chefer, förtroendevalda, strateger och andra yrkesverksamma som arbetar med sociala bostadsfrågor, upphandling samt samverkan med civilsamhället i kommuner, t.ex. med IOP
  • Kommunala bostadsbolag, ideella organisationer samt berörda myndigheter

Program

Fullt program publiceras efter sommaren.

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR