1 december 2021 kl. 10.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Från implementering till samarbete - med individens behov i centrum (IBIC)

En webbsänd heldag med samarbete mellan myndigheter och utförare runt IBIC i fokus.

Anmäl dig

Innehåll

Drygt hälften av alla kommuner använder eller har påbörjat implementeringen av IBIC. Samverkan inom och mellan verksamheter utgör en nyckel i ett framgångsrikt arbete med IBIC. Hur går det? Hur ser samarbetet mellan myndigheter och utförare ut?

Under dagen berättar flera kommuner om deras interna samarbete, erfarenheter och lärdomar bland annat från systematisk uppföljning. Vi får också del av resultatet från en färsk studie om implementering av IBIC. Medverkar gör även bland annat Socialstyrelsen som informerar om termer och begrepp runt IBIC och andra nyheter.

Målgrupp

Chefer, strateger och andra som arbetar med planering och samverkan inom socialtjänsten.

Program

10.00-10.05 Hej och välkomna!

Anna Thomsson och Helena Henningsson, handläggare, SKR

10.05 -10.30 Hur skriver vi och uttrycker oss?

Inga-Lill Hafström FoU-ledare, Kommunal utveckling. Region Jönköpings län

10.30-11.10 Vi reder ut termer och begrepp!

Det finns en hel del begrepp och förkortningar att ha koll på inom socialtjänsten - vi får hjälp att reda i bland annat KSI, ICF och KVÅ. Ann-Helene Almborg, fil.dr och utredare, Socialstyrelsen.

11.10-11.20 Paus

11.20-12.05 Hållbar implementering av IBIC

Emanuel Åhlfeldt, fil.dr Uppsala Universitet berättar om resultaten från en ny rapport om hur IBIC implementeras i Sveriges kommuner och vad som främjar implementering och hållbart utvecklingsarbete.

12.05-13.00 Lunch

13.00-13.45 Senaste nytt om IBIC från Socialstyrelsen

Johan Hansson, utredare och Erik Wessman, utredare Socialstyrelsen berättar om nyheter från myndigheten.

13.45-13.55 Paus

14.55-14.15 Social dokumentation - så gör vi i Trollhättan

Trollhättan ger en inblick i hur de arbetar med social dokumentation. Marianne Brattberg. Socialt ansvarig samordnare, Trollhättans kommun.

14.15-14.40 Lärdomar från systematisk uppföljning inom boendestöd

Victoria Häggerud, verksamhetsutvecklare och Clara Hallehn, metodutvecklare IBIC / Systemförvaltare, Kalmar kommun.

14.40-15.00 Paus

15.00-16:00 Aktuellt från SKR

Maria Högkvist, SKR, om pilotprojektet Jämställd socialtjänst – metoder. Karin Bengtsson, SKR, om säker digital kommunikation, Ove Ledin, SKR, om förslaget till ny socialtjänstlag – icke behovsprövade insatser.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset