14 september 2021 kl. 13.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Framtidens kommunikation

Hur ser framtidens kommunikation ut? Vad drar vi för lärdomar av pandemin kring hur kommunikationen i kommuner och regioner behöver utvecklas? Välkommen till ett seminarium om tankar kring kommunikationen nu och framöver.

Anmäl dig

Program

13.00-13.05 Inledning

13.05-13.35 Prisad pandemikommunikation i Skåne

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör och Amanda Jaako, SoMe-strateg, Region Skåne, berättar om regionens arbete med digital kommunikation under pandemin och vad de tar med sig för nya tankar i kommunikationsarbetet framöver. För sin kreativa och lättillgängliga kommunikation under pandemin vann de Stora kommunikationspriset 2021 i kategorin Bästa digitala kommunikation.

13.35-13.40 Tankar från omvärlden

Några olika experter och representanter får ge sina tankar kring framtidens kommunikation.

13.40-14.10 Hur kan vi möta förväntningar och behov på kommunikation framöver?

Tre kommunikationsdirektörer/-chefer samtalar om och reflekterar kring kommunikationens betydelse och ger oss sin syn på hur framtiden för kommunikatörer ser ut. Vilka krav, förväntningar och behov kommer att ställas från våra organisationer samt hur kan vi möta det?

Medverkande: Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör Region Västernorrland, Maria Ottosson, kommunikationsdirektör Linköpings kommun, Marie Lindström, kommunikationschef SKR.

14.10-14.15 Paus

14.15-14.30 Samverkan under pandemin

Kristina Jämtelid, universitetsadjunkt vid institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet, berättar om slutsatserna i studien om samverkan under pandemin samt vad det innebär att kommuner och regioner behöver utveckla i sitt kommunikationsarbete framåt.

14.30-15.00 Sociala medier i dag och i framtiden

Med utgångspunkt i lärdomarna från pandemin diskuterar mediestrateg Brit Stakston bland annat betydelsen av att finnas i sociala kanaler och plattformar för att bemöta och stoppa desinformation, fejknyheter och ryktesspridning. Hon tar också upp framtida sociala medier – hur ser de ut? Kommer vi att fortsätta använda samma eller kommer något nytt?

15.00-ca 15.05 Avslutning

 

Målgrupp

Medlemskonferens för dig som arbetar med kommunikation i kommuner och regioner (inkl. kommunala bolag).

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Sanna Ranman, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset