1 juni 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Framtidens äldreomsorg – biståndshandläggarens roll

Ett seminarium som bland annat fokuserar på biståndshandläggarnas roll att hitta digitala lösningar som hjälper de äldre att leva ett självständigt liv.

Anmäl dig

Innehåll

Biståndshandläggarens roll innehåller allt mer av digitala lösningar som kan skapa självständighet för enskilda. Ett seminarium om och för biståndshandläggare.

Målgrupper

Biståndshandläggare och deras chefer.

Program

09.00-09.05 Välkommen, inledning, presentation av programmet, menti

Eva Sahlén, Helena Henningsson, Ulrika Olsson, Lena Dahlberg, SKR.

09.05-09.35 Kommunernas utmaningar med demografi, ekonomi och kompetensförsörjning

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

09.35-10.00 Förutsättningar för framtidens äldreomsorg

Kort information om hur kommande socialtjänstlag, ny äldreomsorgslag och ny bestämmelse i kommunallagen ger nya förutsättningar för äldreomsorgen.

Helena Henningsson, Eva Sahlén, SKR

10.00-10.10 Paus

10.10-10.35

Vilka biståndsinsatser får äldre?

Presentation av SKRs kartläggning av vilka insatser äldre erbjuds enligt socialtjänstlagen.

Helena Henningsson, SKR

Hur digital är äldreomsorgen?

Presentation av Socialstyrelsens senaste kartläggning av äldreomsorgens digitalisering.

Eva Sahlén, SKR

Leva livet ut!

Inspirationsskrift om vad kommuner och regioner kan behöva förändra för att klara av att erbjuda hälsa, omsorg och vård för en åldrande befolkning.

Helena Henningsson, SKR

10.35-10.40 Svar på första mentifrågan + nästa mentifråga

10.40-10.55 Automatisering av handläggning och andra processer – varför då?

Roger Granat, socialchef i Uddevalla, beskriver varför automatisering kommer att vara ett betydligt större inslag i vården och omsorgen i framtiden och hur Uddevalla infört en hel del automatiserade processer. Inklusive 5 minuters frågestund.

10.55-11.15 ”Digitalt först”

Lunds kommun har antagit inriktningen ”Digitalt först” när det gäller att erbjuda både befintliga och nya tjänster till medborgarna. Hur påverkar det biståndshandläggarnas arbete? Processledare Hanna Nykvist och enhetschef Sanna Snaula Storm berättar. Inklusive 5 minuters frågestund. 

11.15-11.20 Paus

11.20-11.40 Framtidens biståndshandläggarroll – hur kan den komma att se ut?

Ulrika Johansson verksamhets/myndighetschef och Lena Dahlberg projektledare, båda från Borås, samtalar med Eva Sahlén om hur de ser hur framtidens biståndshandläggarroll skulle kunna utformas.

11.40-11.45 Svar på andra mentifrågan 

11.45 - 12.00 Avslutning

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Eva Sahlén, samordnare SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR