18 oktober 2021 kl. 13.00-14.30

Framgångsrika introduktionsprogram

SKR bjuder in till en webbsändning med fokus på huvudmannens styrning och ledning för att skapa sammanhållna studievägar på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Introduktionsprogrammen har delvis olika syfte och målgrupper. Men en gemensam nämnare är att studievägarna är sparsamt reglerade och i stället styrs genom huvudmannens plan för utbildning och elevernas individuella studieplaner.

Huvudmannens arbete och dialog genom hela styrkedjan gällande plan för utbildning är därför ett viktigt verktyg för att utforma välfungerande studievägar inom introduktionsprogrammen, där uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling utgör en central del.

Innehåll

I webbsändningen berättar Jönköping och Malmö hur de arbetar med styrning och plan för utbildnig på sina introduktionsprogram. Vi får en uppdatering från utvärderaren i IMprove om vilka utmaningar och framgångsfaktorer de deltagande skolorna i projektet upplever hittills.

SKR, Skolverket och IMprove-projektet deltar i programmet.

IMprove-projektet

Målgrupp

Förvaltningschefer och förtroendevalda med ansvar för gymnasieskolans introduktionsprogram, rektorer, verksamhetsstrateger samt andra som är intresserade av lednings- och styrningsfrågor inom utbildning.

Anmälan

Länk till sändning publiceras i början av oktober.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Johanna Kreicbergs, utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset