24 november 2021 kl. 09.00-16.00

Fortsättningskurs i LVU

Syftet med kursen är att med utgångspunkt i grundkursen ge deltagarna ytterligare kunskaper om bland annat domstolsprocessen, socialnämndens ansvar under och efter vård samt övriga tvångsmedel i LVU.

Anmäl dig

Innehåll

Alla barn har rätt att få omvårdnad och att växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn och unga som riskerar fara illa och vars föräldrar brister i sin föräldraförmåga, men vad händer när vårdnadshavarna eller den unge inte vill eller kan samarbeta med socialnämnden?

Syftet med denna fortsättningskurs är att med utgångspunkt i det vi gått igenom under grundkursen ge ytterligare kunskaper om bland annat domstolsprocessen, socialnämndens ansvar under och efter vård samt övriga tvångsmedel i LVU. Vi diskuterar den praktiska tillämpningen, med särskild inriktning på domstolsprocessen. Deltagarna får även möjlighet att i grupp diskutera olika frågeställningar utifrån ett fiktivt ärende.

Vi går även igenom socialnämndens ansvar under och efter en placering samt de övriga tvångsmedel som regleras i LVU, såsom flyttningsförbud och utreseförbud. Vi tar upp praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Program

  • Kort om förutsättningarna för vård
  • Svensk domsrätt
  • Handläggningen i domstol
  • Att föra talan
  • Socialnämndens vårdansvar under placeringen
  • Utreseförbud
  • Mellantvång
  • Flyttningsförbud
  • Uppföljning av barnets situation.

Kursmaterial

Kursmaterialet som är omfattande, innehåller bland annat relevant lagtext, vägledande rättsfall och JO-beslut. Materialet skickas digitalt till beställaren innan kursstart. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med ärenden som rör LVU.

Under sändningen kommer deltagarna att kunna skriva frågor till kursledarna via chatt eller genom att använda sin mikrofon. Det kommer under dagen att bli aktuellt med övningsuppgifter i grupp.

Observera att länken är personlig.

Medverkande

Mia Hemmestad och Ylva Lindblom, förbundsjurister vid SKR.

Målgrupp

I första hand till socialsekreterare och kommunjurister som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor rörande omhändertagande av barn och unga. Deltagarna bör ha tagit del av SKR:s grundkurs i LVU eller annars ha grundläggande kunskaper inom området.

Praktisk information

Du deltar i webbinariet genom att klistra in länken direkt i din webbläsare (använd helst Chrome, Firefox eller Edge). Eller genom att ladda ned Zoom-klienten på förhand, innan webbinariet.

Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Du är välkommen till "digital fika'"från kl. 08.30. Under första halvtimmen ber vi samtliga deltagare att "checka in", så vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan webbinariet startar.

Kursintyg

Kursintyget kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter kursen.

Tid

Den webbsända kursdagen börjar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00. Du är välkommen till "digital fika" från kl. 08.30. Vi kommer att ta flera korta pauser under dagen och göra ett längre avbrott för lunch mellan kl.12.00 och 13.00.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Ylva Lindblom, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset