Artikeln publicerades 8 september 2022

Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen

Forskning visar att samverkan kring styrning och organisering av digitalisering sker i allt för låg grad. Seminariet fokuserade på aktuella samverksansinitiativ från Linköping och Sundsvall/Ånge, lyfter utmaningar samt hur man kan stävja dessa och uppnå kollektiv digitalisering.

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Vad utmärker den kollektiva digitaliseringen i Sverige och världen?
  • Vilka utmaningar finner svenska kommuner i relation till kollektiv digitalisering?
  • Hur har svenska kommuner löst dessa utmaningar för att bidra till kollektiv digitalisering?

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Program, upplägg

Seminariet inleddes med presentation av forskningsresultat. Vi reflekterade därefter tillsammans över detta och öppnade upp för en generell diskussion.

Medverkande

Medverkar gör ansvarig forskare, representanter från berörda kommuner samt SKR.

Om seminarieserien

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminariet utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet, baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program.

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.