2 december 2022 kl. 12.00-13.00

Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen

Forskning visar att samverkan kring styrning och organisering av digitalisering sker i allt för låg grad. Seminariet fokuserar på aktuella samverksansinitiativ från Linköping och Sundsvall, lyfter utmaningar samt hur man kan stävja dessa och uppnå kollektiv digitalisering.

Anmäl dig

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Vad utmärker den kollektiva digitaliseringen i Sverige och världen?
  • Vilka utmaningar finner svenska kommuner i relation till kollektiv digitalisering?
  • Hur har svenska kommuner löst dessa utmaningar för att bidra till kollektiv digitalisering?

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Program, upplägg

Seminariet innehåller presentationer av forskningsresultat, reflektion och beskrivning av hur de berörda regionerna jobbat vidare efter rapporten samt öppnar upp för en generell diskussion.

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter publiceras två veckor innan utsatt datum.

Medverkande

Medverkande är ansvarig forskare, representant för berörd kommun och SKR

Fler seminarium i serien

16 december Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminariet utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet, baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program.

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR