1 juni 2022 kl. 13.30-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Försörjningsstrategi – ett helhetsgrepp för inköp inom äldreomsorgen

Vilka resurser behöver äldreomsorgen för att utföra sitt uppdrag? Hur kan äldreomsorgen arbeta strategiskt med inköp och införande? Vi går igenom försörjningsprocessen i sin helhet och tar upp konkreta exempel för ett äldreboende.

Anmäl dig

Innehåll

Inköp och upphandling är delar av en process som säkerställer att vi har rätt resurser på plats i våra leveranser till välfärden. Oavsett vad vi köper inom äldreomsorgen behöver vi förstå bättre hur försörjningsprocessens flöden ser ut, hur flödena hänger ihop och vad de kostar samt var riskerna finns.

Vi kommer i detta webbseminarium gå igenom försörjningsprocessen och dess olika delar:
 • försörjningsstrategi
 • inköpsstrategi
 • upphandlingsstrategi
 • förvaltningsstrategi.
Seminariet ger en förståelse för att kunna jobba mer strategisk med upphandling och inköp av till exempel välfärdsteknik.

Målgrupp

 • verksamhetsutvecklare
 • projektledare
 • inköpare
 • chefer inom äldreomsorgen
 • övriga delar av socialtjänsten.

Medverkande

 • Mats Rundkvist, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
 • Gustav Blomberg, Adda
 • Li Langemark, Adda

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mats Rundkvist, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR