OBS! Evenemanget är avslutat!16 februari 2023 kl. 10.00-12.00

Förskola för fler barn – erbjudande om plats

Välkommen till SKR:s andra seminarium om ökat deltagande i förskolan. Fokus ligger denna gång på kommunernas uppdrag att erbjuda plats på förskolan.

Anmäl dig

Innehåll

Fokus ligger denna gång på kommunernas uppdrag att reservera förskoleplats till nyinvandrade barn, samt sträva efter att erbjuda plats till andra barn som behöver stöd i sin språkutveckling. Under sändningen kommer det även att presenteras statistik om oinskrivna barn från Öppna jämförelser- Förskola.

Det kommer även att var möjligt att ställa frågor och reflektioner i en chatt, SKR:s förbundsjurist Johan Hardstedt finns med i studion.

Möjlighet att se sändningen i efterhand

Detta är en livesändning som kommer att spelas in och finnas tillgänglig fram till och med den 2 mars 2023. Inspelningen kommer att skickas ut via e-post tillsammans med dokumentation från dagen.

Målgrupp

  • Berörda tjänstepersoner och politiker med ansvar för insatser att öka barns deltagande i förskola.
  • Skolchef/verksamhetschef, rektorer och övriga inom förskola, öppen förskola och verksamma inom familjecentraler.

Medverkande

  • Sara Dahl, verksamhetschef förskola Botkyrka kommun
  • Annika Gabrielsson, verksamhetschef förskola Hudiksvalls kommun
  • Mikael Nilsson Ryttlinger, verksamhetschef förskola Sundsvalls kommun
  • Johan Hardstedt, förbundsjurist, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.