7 december 2021 kl. 09.00-12.15

Forskningsseminarium för rehabkoordinatorer

Ett digitalt forskningsseminarium för rehabkoordinatorer för att erbjuda aktuell kunskap och ge möjlighet att ställa frågor till de som medverkar.

Anmäl dig

Målgrupp

Rehabkoordinatorer och processledare inom det försäkringsmedicinska området - sjukskrivning/rehabilitering.

Program

09.00 Introduktion

Cecilia Alfvén och Anne-Marie Norén, SKR

Patienter med multisjuklighet och psykosocial komplexitet

Två studier om deras behov och upplevelser av rehabkoordinators stöd och kompetens.
Veronica Svärd, fil dr, leg kurator, projektledare Karolinska institutet

Problemlösningssamtal för bättre psykisk hälsa

Vad säger forskningen och hur kan metodiken användas av rehabkoordinatorer?
Elisabeth Björk-Brämberg, docent och forskare Karolinska institutet

Paus

Arbetsfokuserad KBT – resultat och erfarenheter från en pilotstudie i primärvård

Presentation av resultat från SKR:s enkät till rehabkoordinatorer 2021
Anne-Marie Norén, SKR

12.15 Avslutning

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anne-Marie Norén, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset