6 oktober 2023 kl. 07.30-08.30

Forskningsfrukost Nära vård oktober

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om samforskning.

Anmäl dig

Innehåll

En av fokusförflyttningarna inom Nära vård är att gå från att invånare och patienter är passiva mottagare till aktiva medskapare och samskapare. Detta gäller såklart även forskning inom området. Därför gästas oktobers forskningsfrukost av forskningsprogrammet Patienten i förarsätet (PiF).

Samforskningen ökar både nationellt och internationellt, men hur samskapandet ska göras effektivt och värdeskapande utforskas fortfarande. Programmet har därför följeforskat på sin egen metod och process samt samlat kunskap om framgångsfaktorer i hur forskningsprojekt kan designas och genomföras tillsammans med patienter, närstående och sjukvårdpersonal.

Frågor som diskuteras är:

  • Vad hade patient- och närståendeinnovatörerna samt forskare för förhoppningar, förväntningar och erfarenheter inom forskningsprogrammet?
  • Vilka effekter kan samforskning ha för invånare och samhälle?

Forskning inom ämnet

Patienten i förarsätet, Karolinska institutet

A longitudinal qualitative study of patient innovators and researchers cocreating research

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Carolina Wannheden, forskare Karolinska Institutet
  • Sara Riggare, spetspatient och forskare Uppsala universitet
  • Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård SKR

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.