OBS! Evenemanget är avslutat!2 juni 2023 kl. 07.30-08.30

Forskningsfrukost Nära vård juni

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om stress, prestation och återhämtning.

Anmäl dig

Innehåll

En av förflyttningarna inom Nära vård är att gå från fokus på organisation till fokus på relation. Den utgår från individuella förutsättningar, förmågor och behov, där relationer är centrala för att skapa trygghet, kvalitet och effektivitet. Fokusförflyttningen är för alla invånare. Patienter, brukare, anhöriga, närstående, medarbetare, chefer, politiker, tjänstepersoner och så vidare.

Under Nära vårds forskningsfrukost i juni kommer vi tillsammans med forskaren Anitha Risberg från Luleå tekniska universitet lära oss mer om stress, prestation och återhämtning. Vilka fysiologiska och anatomiska funktioner och faktorer är det som styr våra kroppar, och varför gör de som de gör? Hur påverkas vi och vår kultur av epigenitik? Vad är återhämtning egentligen? Och på vilka sätt kan vi använda den här kunskapen för att prestera så bra och hållbart som möjligt i omställningen till Nära vård, och livet i stort?

Frågor som diskuteras är:

  • Behöver vi metoder för att slappna av?
  • Vad kan vi göra för oss själva och varandra för att prestera bra och få tillräckligt med återhämtning?

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Anitha Risberg, doktor och universitetslektor vid Luleå tekniska universitet
  • Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård SKR

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.