OBS! Evenemanget är avslutat!3 februari 2023 kl. 07.30-08.30

Forskningsfrukost Nära vård februari

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning.

Anmäl dig

Innehåll

Omställningen till Nära vård innebär personcentrerad, hälsofrämjande och samordnad omsorg och vård som utgår från invånarens behov. Under februaris forskningsfrukost gästas vi av Eva Flygare Wallén som är forskare på Östersunds kommun. Vi kommer att få ta del av forskning om jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning och vad som krävs för en likvärdig hälso- och sjukvård.

Fysisk aktivitet är en betydande förutsättning till en god hälsa för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel som kommer beskrivas är hur ett forskningsprojekt som inleddes 2020 i Östersunds kommun för att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning att börja träna utvecklades. Eftersom knappt en av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning når generella rekommendationer av fysisk aktivitet så har det en central betydelse för en god hälsa, men inte enbart. Det här var ett digital träningsprogram som pågick under 12 veckor och som visade positiva resultat.

Frågor som diskuteras är:

  • Vad behövs för att möjliggöra en förbättrad hälsa?
  • Vilka aktörer måste samverka för att kunna stötta personer med intellektuell funktionsnedsättning till en bättre hälsa där ökad fysisk aktivitet kan vara en del?

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Eva Flygare Wallén, forskare Östersunds kommun
  • Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård SKR

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.