OBS! Evenemanget är avslutat!2 december 2022 kl. 07.30-08.30

Forskningsfrukost Nära vård

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om digitala tjänster.

Anmäl dig

Innehåll

Omställningen till Nära vård innebär personcentrerad, hälsofrämjande och samordnad vård och omsorg som utgår från invånarens behov. Omställningen kräver nya arbetssätt och tjänster och kopplingen till digitalisering är stark.

Maria Hägglund och Irene Muli från Uppsala Universitet gästar forskningsfrukosten. De låter oss få ta del av preliminära resultat av en stor enkätstudie om patienters tillgång till sin journal på nätet. Vi kommer också få information om forskning om digitala tjänster i primärvården, och vad som påverkar patienters vilja att använda eller inte använda dem.

Frågor som diskuteras är:

  • Hur upplever patienter det att läsa sin journal på nätet?
  • Varför väljer patienter att läsa eller inte läsa sin journal?
  • Varför väljer patienter att använda eller inte använda videomöten i primärvården?

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset
  • Irene Muli, MSc i folkhälsovetenskap och doktorand i implementeringsforskning vid Uppsala universitet
  • Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård SKR

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.