16 september 2021 kl. 09.00-09.45  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Föreskrifterna Arbetsanpassning AFS 2020:5

SKR erbjuder information i en webbsändning om de nya föreskrifterna gällande Arbetsanpassning som trädde ikraft den 1 juni 2021. Arbetsmiljöverket deltar i sändningen.

Anmäl dig

Innehåll

Tillfället syftar till att ge en föredragning kring vad de nya föreskrifterna om Arbetsanpassning som trädde ikraft den 1 juni 2021 innebär för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöverket kommer också delta i sändningen för att kunna diskutera olika frågeställningar SKR fått från kommuner och regioner.

Målgrupp

Personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsgivar- och förhandlingsansvar samt personalkonsulenter och arbetsmiljöstrateger som arbetar med de aktuella frågorna.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Katarina Bergström, arbetsrättsjurist.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset