1 september 2021 till 30 april 2022 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Förebygg vårdrelaterade infektioner

För att förebygga och förhindra Vårdrelaterade infektioner (VRI) behöver chefer och medarbetare regelbundet påminnas om och öka sina kunskaper om hur riskerna kan minimeras. Här kan du som ansvarig kostnadsfritt beställa kursen för både chefer och medarbetare i er verksamhet.

Det går att anmäla sig till kursen fram till 30 april 2022. Önskar ni som organisation fortsätta med utbildningen efter april 2022, kontakta Junglemap.

Innehåll

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är allvarsamt för patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. I flera studier genom åren har det framkommit att vårdrelaterade infektioner har stor påverkan på antibiotikaresistent, livskvalitet, sjuklighet och dödlighet. Det är dessutom den vanligaste vårdskadan men med rätt kunskap kan vi alla bidra till att minska förekomsten.

Syftet med kursen är framförallt att öka sina kunskaper om VRI för att minska vårdskadorna. Initiativtagare till kursen är SKR tillsammans med Junglemap som även bidrar med lärmetod och distribution av kursen.

Utbildningens upplägg

Kursen består av totalt 15 lektioner som är uppdelade i korta 2-3 minuterslektioner. Totalt tar kursen cirka 30 veckor att genomföra. Lektionerna får deltagarna varannan onsdag direkt till sin e-post och avgör själva när de genomför lektionen. Kursen kan utföras från mobil, surfplatta eller dator och genomförs på svenska.

Komma igång

För att göra kursen tillgänglig i din organisation, fyll i din kontaktinformation via länken så kommer Junglemap på ett enkelt och effektivt sätt hjälpa er att komma igång direkt.

Anmälan Förebygg vårdrelaterade infektioner, Junglemap

Ansvarig för innehållet
Lena Karlsson, handläggare SKR

Frågor om kursinnehåll
support@junglemap.com

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR