OBS! Evenemanget är avslutat!4 oktober 2022 kl. 10.00-16.00

Fördjupningsutbildning Kollegial handledning

SKR och Helsingborgs stad erbjuder en fördjupningsutbildning i Kollegial handledning för individuell utveckling.

Anmäl dig

Begränsat antal platser (20 stycken).

Innehåll

Erfarenheter och olika studier har visat att reflektion tillsammans med kollegor är en form av återhämtning. Syftet med handledningsmetoden är att utveckla ett främjande och hållbart arbetssätt för medarbetare, bidra till att öka förmågan att reflektera över sådant som sker i krävande arbetssituationer och utveckla hållbara relationer på arbetsplatsen. Kollegiala samtalsgrupper kan även öka kompetens inom ledarskap och teamarbete.

Under 2021 har en utbildning på två tillfällen à 4 timmar genomförts där vi gick igenom hur man kan använda sig av manualen som utarbetades i Helsingborg samt hur man kan leda arbetet som handledare.

Denna dag blir en fördjupning hur du som handledare kan förbereda dig och få en bredare och djupare förståelse att agera i olika situationer som handledare i metoden som har utvecklats i Helsingborg.

Målgrupp

Personer som tidigare har gått handledarutbildning i kollegial handledning.

Program

Dagen varvas med erfarenheter från Eva Svalin som är en erfaren handledare och diskussioner i grupper. Exempel på frågor som diskuteras:

  • Hur disponerar man tiden på ett bra sätt på träffarna ?
  • Hur får man de tysta och prata och de som tar mycket plats att minska utrymmet på ett respektfullt sätt?
  • Hur kan man komma vidare i en grupp där det är ”synd” om en eller flera personer?
  • Vad kan jag tillföra som handledare och vilka fällor ska jag undvika ?

Medverkande

  • Eva Svalin, Feelgood
  • Agneta Kallstenius HR, Helsingborgs stad
  • Anna Östbom, SKR

Kursledare

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Östbom, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

anna.ostbom@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR