28 april 2022 kl. 09.00-16.00

Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning (Stockholm)

Syftet med kursen är att mer på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen går vi på djupet beträffande bestämmelserna kring tillfällig dödsboförvaltning, kommunernas ansvar enligt begravningslagen, bouppteckning, bodelning samt förutsättningarna för en dödsboanmälan.

Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. Kursmaterialet är designat till att vara ett arbetsverktyg, innehållande flertalet lathundar och checklistor och ingår i deltagaravgiften.

Samma kurs vid två tillfällen under våren 2022

Den första fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning genomförs fysiskt i Göteborg den 3 mars.

Målgrupp

  • Handläggare av dödsboanmälningar och deras arbetsledare i kommunerna som genomgått grundkursen.

Program

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-10.00 Kort repetition av kommunens uppgifter vid dödsfall

Kommunens ansvar för gravsättning enligt begravningslagen

10.00-11.30 Skuldsituationen

Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

11.30 Lunch

12.30-14.30 Provisorisk förvaltning

Hembesök, Överlämnande, Avveckling, Meddelande och överklagande av beslut

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Internationella dödsbon och återstående frågor

Under dagen bryter vi även för kortare pauser.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson, avdelningen för juridik, SKR
  • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Kursintyg

Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Praktisk information

I avgiften ingår dokumentation samt för er som deltar på plats även kaffe och lunch. Eventuell logi ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Kursen startar kl. 09.00. Föreläsare finns kvar en stund efter avslutad kurs för ytterligare frågor.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset