6 oktober 2021 kl. 09.00-15.30

Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen, som webbsänds, går vi på djupet beträffande bestämmelserna kring tillfällig dödsboförvaltning, kommunernas ansvar enligt begravningslagen, bouppteckning, bodelning samt förutsättningarna för en dödsboanmälan. Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.

Under webbsändningen kommer du att kunna ställa frågor via en chattfunktion.

Målgrupp

Handläggare av dödsboanmälningar och deras arbetsledare i kommunerna som genomgått grundkursen.

Kursmaterial via e-post

Kursmaterialet delges elektroniskt via mejl till deltagarna ca en vecka före kursstart.

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bl.a. relevant lagtext, rättsfall samt flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen.

Program

09.00 Kort repetition av kommunens uppgifter vid dödsfall

Kommunens ansvar för gravsättning enligt begravningslagen.

10.00 Skuldsituationen

Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

11.45 Lunch

12.30 Provisorisk förvaltning

  • Hembesök
  • Överlämnande
  • Avveckling
  • Meddelande och överklagande av beslut.

ca 14.30-15.30 Internationella dödsbon och återstående frågor

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik på SKR, samt jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor juristfirma.

Kursintyg

Kursintyget kommer att skickas ut till alla anmälda deltagare efter kursen. Om du har fler kollegor som är intresserade av kursen måste även de göra en individuell anmälan.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset