25 november 2021 kl. 13.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Fördjupningskurs i dataskyddsförordningen (GDPR) rörande tredjelandsöverföringar efter Schrems II- domen mm

Syftet med kursen är att ge fördjupning inom ett par områden av dataskyddslagstiftningen som har stor betydelse för kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen, som webbsänds, går vi igenom de rättsliga utgångspunkterna för överföring av personuppgifter till tredjeland. Vi redogör för tillämpning av regelverket efter Schrems II-domen. Vi går igenom metoder för att bedöma om och hur tredjelandsöverföringar med stöd av EU kommissionens standardavtalsklausuler och Europeiska dataskyddsstyrelsens rekommendationer är tillåtna eller inte.

En annan fråga som behandlas är konsekvensbedömningar enligt GDPR, när måste de göras och hur ska man tänka vid utförande av konsekvensbedömningar. Vi går också igenom en del svenska tillsynsbeslut av vikt för kommuner och regioner, särskilt avseende sanktionsavgifter.

Under webbsändningen kommer du att kunna ställa frågor via en chattfunktion.

Presentationer kommer delges deltagarna efter kursen.

Målgrupp

  • Kommun- och regionjurister
  • Dataskyddsombud, strateger
  • Personuppgiftsansvariga och andra verksamma personer inom dataskyddsområdet i kommuner och regioner.

Program

13.10-13.10 Inledning

13.10-14.00 Tredjelandsöverföringar efter domen i Schrems II-målet

EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler och EDPB:s rekommendationer om kompletterande skyddsåtgärder.

Advokat Karl-Fredrik Björklund.

14.10–15.10 Vikten av att arbeta med konsekvensbedömningar

Hur ställer vi kraven och vad är tillsynsmyndighetens roll. Praktiska exempel presenteras.

Förbundsjuristerna Susanne Svanholm och Pål Resare.

15.20-16.00 Viktiga tillsynsbeslut med sanktionsavgifter

Förbundsjurist Staffan Wikell.

16.10-16-30 Frågestund och avslutning

 

Medverkande

  • Susanne Svanholm, förbundsjurist, SKR
  • Staffan Wikell, förbundsjurist, SKR
  • Pål Resare, förbundsjurist, SKR
  • Advokat Karl-Fredrik Björklund, Wikström & Partners Advokatfirma.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Susanne Svanholm, förbundsjurist, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset