Artikeln publicerades 31 mars 2021

Fördjupningskurs för nya förtroendevalda

I denna fördjupningskurs går vi djupare in på några av de mest centrala delarna i att vara förtroendevald och att fatta beslut.

Fördjupningskurs för nya förtroendevalda (PDF) Pdf, 321 kB.

Innehåll

Grundkursen som erbjuds för nya förtroendevalda introducerar översiktligt reglerna kring de förtroendevalda, sammanträden, protokoll, möjligheter att överklaga och om revisorernas funktion. I denna fördjupningskurs går vi djupare in på några av de mest centrala delarna i att vara förtroendevald och att fatta beslut.

Av resursskäl ordnar vi gärna utbildningar genom de regionala förbundens försorg. Utbildningarna kan dock även hållas hos enskilda kommuner och regioner.

Bland innehållet

  • Det kommunala uppdraget och kommunen/regionen som organisation; kommunal kompetens, politisk organisation m.m.
  • Att vara förtroendevald; rättigheter som förtroendevald, jäv m.m.
  • De förtroendevalda som beslutsfattare - sammanträdet i fokus; innan, under, efter sammanträdet och protokoll.
  • Delegationsbeslut; innebörd i nämndens namn, vilka kan vara delegater, delegationsordning m.m.
  • Kontrollfunktioner; fullmäktiges revisorer, överklagande- laglighetsprövning, överklagande - förvaltningsbesvär m.m.

I inbjudan (ovan) ges detaljer kring utbildningens olika områden. Där delges även all praktisk information.

Målgrupp

Fördjupningskursen riktar sig i första hand till presidiemedlemmar och nämndsekreterare men även till förvaltningschefer och kanslichefer som ansvarar för beredning och verkställighet av beslut.

Medverkande

Som föredragshållare medverkar förbundsjurister vid SKR. Kurserna ordnas med i huvudsak en föredragshållare.

Praktisk information

för förfrågningar, tidsbokningar och allmänna praktiska frågor, vänligen kontakta Annica Reid, administratör, annica.reid@skr.se

Kursledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR