9 december 2021 kl. 10.00-16.00

Fördjupande seminarium om provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Välkomna till ett fördjupande seminarium om provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning inom ramen för socialnämnden/kommunens ansvar.

Anmäl dig

Innehåll

Under dagen sker en genomgång av praktiska exempel, vanliga och ovanliga situationer och förslag på verktyg, metoder och lösningar ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. Med beaktande av ökat antal svåra ärenden gällande gravsättning, och i synnerhet situationer när den avlidne inte omfattas av begravningsavgiften, sker en genomgång av olika exempel och rättslig grund för detsamma. Kammarkollegiet medverkar på temat om och när ett dödsbo kan bli aktuellt att överlämna till Allmänna arvsfonden.

Vårt seminarium kommer delvis att byggas upp kring de frågor som vi välkomnar deltagarna att skicka in på förhand. Detta görs i samband med anmälan eller via mejl till info@skr.se. Märk det mejlet med ”Fråga för 9 dec”.

Målgrupp

Tjänstemän som handlägger dödsbon och angränsande områden samt deras arbetshandledare.

Program

10.00–13.30 Provisorisk dödsboförvaltning i vanliga och ovanliga situationer

Kalle Larsson och Ann Rosenqvist.

 • Mer ovanliga situationer där socialnämnden lite mer skyndsamt behöver agera. (Djur, fastighet, lantbruk, företag etc.)
 • Åtgärder i samband med hembesök/tillsyn
 • Försäkring(ar) och andra nödvändiga åtgärder av bevarande karaktär
 • Anmäla behov av god man för bortavarande till Överförmyndare
 • Bouppteckning
 • Dödsbodelägare eller inte dödsbodelägare?

13.30-14.00 Gravsättning

Eva Åbrandt Johansson och Sofia Skog, Svenska kyrkan.

 • Hantering av ett ärende där den avlidne inte är folkbokförd
 • Svenska kyrkans ansvar och rättslig grund för debitering av kommun/dödsbo
 • Rättspraxis och praktiska tips
 • Dokumentation och kommunikation samt verkställighet.

14.00–14.45 Överlämning av dödsbo till allmänna arvsfonden

Annette Walldén och Roland Lauritzen, Kammarkollegiet.

 • Rutiner
 • Handlingar som önskas
 • När ett dödsbo inte kan överlämnas
 • Övriga tips och frågeställningar.

15.00–16.00 Frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor

Under dagen bryter vi för flera kortare pauser samt gör ett längre uppehåll för lunch.

Medverkande

 • Kalle Larsson, förbundsjurist, SKR
 • Ann Rosenqvist, Jur.kand., Actor Juristfirma
 • Advokatfiskalerna Annette Walldén och Roland Lauritzen från Kammarkollegiet.
 • Eva Åbrandt Johansson och Sofia Skog, Svenska Kyrkans rättsavdelning.

Om du har frågor

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset