4 oktober 2022 kl. 09.00-12.30

Fördjupande seminarium om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Vi går bland annat igenom bidragsbrottslagen och hur felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen påverkar socialnämndens arbete.

Anmäl dig

Innehåll

Under förmiddagen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.

Diskussion och definition av begreppet värdig begravning inom ekonomiskt bistånd. Genomgång av bidragsbrottslagen och lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen och hur de påverkar socialnämndens arbete. Översiktlig genomgång av senaste årens aktuella rättsfall på området.

Möjlighet ges att skicka in frågor på förhand. Detta görs med fördel i samband med anmälan eller via mejl till info@skr.se, märk mejlet ”fråga ekon.bistånd 4 okt”.

Målgrupp

Tjänstemän som handlägger dödsboanmälningar och/eller ekonomiskt bistånd till begravningar samt deras arbetsledare.

Preliminär programpunkter

  • Förutsättningar för att bevilja ekonomiskt bistånd enligt SoL samt diskussion om möjligheterna att bevilja sådant bistånd mot återkrav
  • Socialnämndens skyldigheter enligt bidragsbrottslagen och lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen
  • Ekonomiskt bistånd gällande begravningskostnader
  • Aktuell rättspraxis och rättsutveckling
  • Typfall
  • Definition och utveckling av värdig begravning
  • Frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor.

Under dagen bryter vi för flera kortare pauser.

Program kommer anpassas delvis utifrån de frågor som skickas in på förhand.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson, avdelningen för juridik, SKR
  • Förbundsjurist Mia Hemmestad, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

I samband med din anmälan ges möjlighet att skicka in frågor du vill diskutera och resonera kring under dagen. Du kan annars mejla din fråga till info@skr.se, märk mejlet "fråga ekon. bistånd 4 okt".

Förutom den dokumentation som ingår i respektive deltagaravgift ingår för dig som deltar på plats även kaffe, framdukat i samband med registreringen från kl. 08.30, och avslutande lunch kl. 12.30.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR