7 september 2021 kl. 10.00-16.00

Fördjupande seminarium om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Ett fördjupande seminarium där vi går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete inom ekonomiskt bistånd.

Anmäl dig

Innehåll

Under dagen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. Diskussion och definition av begreppet värdig begravning inom ekonomiskt bistånd. Genomgång av bidragsbrottslagen och lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen och hur de påverkar socialnämndens arbete.

Möjlighet ges att skicka in frågor på förhand. Detta görs med fördel i samband med anmälan.

Programpunkter

  • Förutsättningar för att bevilja ekonomiskt bistånd enligt SoL samt diskussion om möjligheterna att bevilja sådant bistånd mot återkrav
  • Socialnämndens skyldigheter enligt bidragsbrottslagen och lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen
  • Ekonomiskt bistånd gällande begravningskostnader
  • Aktuell rättspraxis och rättsutveckling
  • Typfall
  • Definition och utveckling av värdig begravning
  • Frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor.

Under dagen bryter vi för paus varje timme samt en lite längre paus för kaffe på eftermiddagen.

Under webbsändningen kommer deltagarna att ges tillfälle att ställa frågor via en chattfunktion.

Medverkande

Förbundsjuristerna Mia Hemmestad, Kalle Larsson och Ylva Lindblom vid avdelningen för juridik på SKR.

Målgrupp

Tjänstemän som handlägger dödsboanmälningar och/eller ekonomiskt bistånd till begravningar samt deras arbetsledare.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, Förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset