6 maj 2021 kl. 09.00-12.30

Fördjupande seminarium om dödsboanmälan och gravsättning

Välkomna till ett fördjupande förmiddagsseminarium om dödsboanmälan och gravsättning inom ramen för socialnämnden/kommunens ansvar.

Anmäl dig

Innehåll

Under halvdagen sker en genomgång av rättslig reglering, praktiska exempel, vanliga och ovanliga situationer och förslag på praktiskt tillvägagångsätt, metoder och lösningar ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.

Vårt seminarium kommer delvis att byggas upp kring de frågor som vi välkomnar att skicka in på förhand. Detta görs i samband med anmälan eller på annat sätt, i förväg.

Programpunkter

  • 09.00: Inledning
  • Rättslig reglering
  • Ovanliga och vanliga situationer
  • Praktiska exempel
  • Frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor
  • 12.30: seminariet avslutas.

Under halvdagen bryter vi för kortare paus varje timme.

Målgrupp

Tjänstemän som handlägger dödsbon samt deras arbetshandledare.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson vid SKR
  • Jur.kand.Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Förbundsjurist Kalle Larsson ,SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset