27 oktober 2021 kl. 10.00-16.00

Fördjupande seminarium om barn och barnärenden för överförmyndare

Välkomna till ett fördjupande seminarium på temat ”Barn och barnärenden”, med fokus på överförmyndarfrågor.

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till ett fördjupande seminarium på temat ”Barn och barnärenden” med fokus på överförmyndarfrågor. Under dagen medverkar flera namnkunniga föreläsare som håller en föreläsning med efterföljande diskussion. Programmet innehåller både teoretiska och praktiska delar där innehållet kan komma att justeras beroende på aktuella händelse i vår omvärld.

Start- och sluttiden för dagen är ungefärliga.

Målgrupp

 • Verksamma inom överförmyndarfrågor.

Programpunkter

Programmet kommer att anpassas delvis utifrån de frågor som skickas in på förhand. Frågorna ställs i samband med anmälan.

När förmynderskapet inte fungerar

 • Signaler och åtgärder
 • Skärpande föreskrifter
 • Medförmyndare
 • Tillfälliga godmanskap.

Socialnämndens uppdrag och ansvar

 • EKB
 • Underåriga kvotflyktingar
 • SFV
 • Stärkt barnrättsperspektiv i utredningar
 • LVU m.m.

Barnet som brottsoffer

 • Aktörer, ansvar och ersättningar
 • Särskild företrädare för barns utökade ansvar från 1/7 2021.

Trygg och säker placering

 • Rättslig reglering och praxis
 • Olika former av sparande
 • Vilka "risker" är ok?

Aktuella frågor på området samt inskickade frågeställningar

 • Samverkan med andra aktörer
 • Varningssignaler i barnärenden
 • Prioriteringar m.m.
 • Praxis & trender.

Medverkande

 • Förbundsjurist Mia Hemmestad, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Kalle Larsson, avdelningen för juridik, SKR
 • Advokat Veronica Johansson
 • Jur.kand. Eva von Schéele
 • Richard Edlepil, jurist Svenska Bankföreningen
 • Jennie Sandén, familjeekonom Danske Bank.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset