27 oktober 2021 kl. 10.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Fördjupande seminarium om barn och barnärenden för överförmyndare

Välkomna till ett fördjupande seminarium på temat ”Barn och barnärenden”, med fokus på överförmyndarfrågor.

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till ett fördjupande seminarium på temat ”Barn och barnärenden” med fokus på överförmyndarfrågor. Under dagen medverkar flera namnkunniga föreläsare som håller en föreläsning med efterföljande diskussion. Programmet innehåller både teoretiska och praktiska delar där innehållet kan komma att justeras beroende på aktuella händelse i vår omvärld.

Start- och sluttiden för dagen är ungefärliga.

Målgrupp

 • Verksamma inom överförmyndarfrågor.

Programpunkter

Programmet kommer att anpassas delvis utifrån de frågor som skickas in på förhand. Frågorna ställs i samband med anmälan.

10.00-11.00 När förmynderskapet inte fungerar

Eva von Schéele.

 • Signaler och åtgärder
 • Skärpande föreskrifter
 • Medförmyndare
 • Tillfälliga godmanskap.

11.00-12.00 Socialnämndens uppdrag och ansvar

Mia Hemmestad.

 • EKB
 • Underåriga kvotflyktingar
 • SFV
 •  
 • Stärkt barnrättsperspektiv i utredningar
 • LVU m.m.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.50 Barnet som brottsoffer

Veronica Johansson, Kalle Larsson.

 • Aktörer, ansvar och ersättningar
 • Särskild företrädare för barns utökade ansvar från 1/7 2021.

14.00-14.40 Trygg och säker placering

Richard Edlepi, Jannie Sandén, Kalle Larsson.

 • Rättslig reglering och praxis
 • Olika former av sparande
 • Vilka "risker" är ok?

14.40-15.00 Paus

15.0-16.00 Aktuella frågor på området samt inskickade frågeställningar

Ann-Charlotte Oetterli, Kalle Larsson.

 • Samverkan med andra aktörer
 • Varningssignaler i barnärenden
 • Prioriteringar m.m.
 • Praxis & trender.

Medverkande

 • Förbundsjurist Mia Hemmestad, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Kalle Larsson, avdelningen för juridik, SKR
 • Advokat Veronica Johansson
 • Jur.kand. Eva von Schéele
 • Jurist Richard Edlepil, Svenska Bankföreningen
 • Familjekonom Jennie Sandén, Danske Bank.
 • Jur.kand. Ann-Charlotte Oetterli

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR