11 maj 2022 kl. 09.00-12.30

Fördjupande seminarium dödsboanmälan

Välkomna till en förmiddags fördjupande seminarium om dödsboanmälan inom ramen för socialnämnden/kommunens ansvar.

Anmäl dig

Innehåll

Under halvdagen sker en genomgång av rättslig reglering, praktiska exempel, vanliga och ovanliga situationer och förslag på praktiskt tillvägagångsätt, metoder och lösningar ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.

Fördjupande seminarium är ett komplement till SKR:s grund- och fördjupningskurser för dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning.

Vårt seminarium kommer delvis att byggas upp kring de frågor som vi välkomnar att skicka in på förhand. Detta görs i samband med anmälan eller via mejl till info@skr.se. Märk det mejlet med ”Fråga till seminarium 11 maj dödsbo”.

Målgrupp

  • Tjänstemän som handlägger dödsboanmälningar samt deras arbetsledare.

Program

08.30-09.00 Kaffe serveras i samband med registrering

09.00-12.30

  • Inledning
  • Rättslig reglering
  • Ovanliga och vanliga situationer
  • Praktiska exempel
  • Frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor.

12.30 Avslutande lunch för deltagande på plats.

Under dagen bryter vi även för kortare pauser.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson , avdelningen för juridik, SKR
  • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Praktisk information

I avgiften ingår dokumentation i form av den presentation som mejlas ut någon dag innan seminariet börjar. För er som deltar på plats ingår även kaffe i samband med registreringen och en avslutande lunch.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset