6 december 2023 kl. 13.00-16.00

Fördjupande arvsrättsligt seminarium för överförmyndare

Vi tar upp konkreta frågeställningar och praktiska problem där både nya och mer erfarna verksamma inom överförmyndarverksamheten kan få ökad kunskap eller möjlighet att hitta nya verktyg. Vi kommer också att förklara och tolka de senaste årens arvsrättsliga avgöranden.

Anmäl dig

Innehåll

Välkomna till ett fördjupande arvsrättsligt seminarium, riktat främst till överförmyndare. Eftermiddagen kommer delvis att vara "casebaserad", med övningsuppgifter som vi resonerar kring och som redovisas av föreläsare. Vi kommer också att förklara och tolka senaste årens arvsrättsliga avgöranden.

 • Genomgång av olika begrepp såsom efterarvinge, det förstärkta laglottsskyddet, tolkning av testamente samt legatariers rätt. Tanken är att hantera konkreta frågeställningar och praktiska problem där både nya och mer erfarna verksamma inom överförmyndarverksamheten kan få ökad kunskap eller möjlighet att hitta nya verktyg.
 • Belysa några av de fällor som kan finnas i ingivna handlingar som väntar på överförmyndarens samtycke. Eller är det något som saknas i inlämnade handlingarna?

I samband med din anmälan ges möjlighet att skicka in frågor som du vill diskutera och resonera under dagen.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstemän inom överförmyndarområdet samt angränsande områden.

Preliminära programpunkter

Programmet kommer anpassas delvis utifrån de frågor som skickas in på förhand.

 • Dödsbodelägare och inte dödsbodelägare?
 • Bodelning
 • Efterarv
 • Förvaltning av dödsbo i vanliga och ovanliga situationer
 • Försäkringar och andra tillgångar tillhörande dödsboet och efterlevande
 • Tidsaxel: frånfälle – bouppteckning- arvskifte - avslut
 • Olika aktörers ansvar
 • Arvsavstående och arvsavsägelse
 • Egendoms fördelning och värderingsprinciper
 • Arvslott, laglott, förstärkt laglottsskydd och avräkning gåvor
 • Tolkning testamente
 • Dödsboets skulder och legataries rätt
 • Internationella dödsbon
 • Kan dödsbodelägare ärva skulder?
 • Övningsexempel och konkreta tips
 • Tillkommande frågeställningar.

Medverkande

 • Förbundsjurist Kalle Larsson, avdelningen för juridik, SKR
 • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Eftersändning

Evenemanget kommer att gå att se i efterhand i 30 dagar för de som har anmält sig och betalat. Mer information om eftersändningen förmedlas i ett separat utskick till deltagarna.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.