OBS! Evenemanget är avslutat!1 december 2022 kl. 09.00-12.30

Fördjupande arvsrättsligt seminarium för överförmyndare

Vi kommer att förklara och tolka senaste årens arvsättsliga avgöranden, där förtydliganden har skett av såväl det förstärkta laglottsskyddet och vid tolkning av testamente samt legatariers rätt. 

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till ett fördjupande arvsrättsligt seminarium, riktat främst till överförmyndare.

Förmiddagen kommer delvis att vara "casebaserad" med övningsuppgifter som hanteras både enskilt och redovisas av föreläsare. Vi kommer också att förklara och tolka de senaste årens arvsättsliga avgöranden där förtydliganden skett av såväl det förstärkta laglottsskyddet och vid tolkning av testamente samt legatariers rätt.

Tanken är att hantera konkreta frågeställningar och praktiska problem där både nya och mer erfarna verksamma inom överförmyndarverksamheten kan få ökad kunskap eller möjlighet att hitta nya verktyg.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstemän inom överförmyndarområdet.

Preliminär programpunkter

 • Dödsbodelägare och inte dödsbodelägare?
 • Förvaltning av dödsbo i vanliga och ovanliga situationer
 • Försäkringar och andra tillgångar tillhörande dödsboet och efterlevande
 • Tidsaxel: frånfälle – bouppteckning- arvskifte - avslut
 • Olika aktörers ansvar
 • Arvsavstående & arvsavsägelse
 • Egendoms fördelning och värderingsprinciper
 • Arvslott, laglott, förstärkt laglottsskydd och avräkning gåvor
 • Tolkning testamente
 • Dödsboets skulder och legataries rätt
 • Internationella dödsbon
 • Kan dödsbodelägare ärva skulder?
 • Övningsexempel och konkreta tips
 • Tillkommande frågeställningar.

Program kommer anpassas delvis utifrån de frågor som skickas in på förhand.

Medverkande

 • Förbundsjurist Kalle Larsson , avdelningen för juridik, SKR
 • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Praktisk information

I samband med din anmälan ges möjlighet att skicka in frågor du vill diskutera och resonera under dagen. Du kan annars mejla din fråga till info@skr.se, märk mejlet "fråga 1 dec".

I deltagaravgiften på plats ingår dokumentation såväl som fika och avslutande lunch.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.