10 maj 2022 kl. 09.30-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Förändringsledning välfärdsteknik- resurs och kompetens

Ett seminarium där vi fokuserar på hur brist på resurser och kompetens påverkar ett förändringsarbete. En påbyggnad till webbutbildningen förändringsledning.

Anmäl dig

Begränsat antal platser (100).

Innehåll

Under seminariet lyfter vi hur ni teoretiskt kan jobba med att motivera och engagera i ert förändringsarbete.

Vad kan man göra för att säkerställa att ledningen tilldelar förändringsarbetet tillräckliga resurser? Hur tar man vara på de resurser man faktiskt har på bästa sätt? Hur gör man om man saknar kompetens för att leda förändringsarbetet? Vad är bästa sättet att höja kompetensen hos de som berörs av förändringen? Hur gör den lilla kommunen som saknar både kompetens och resurser?

Diskussion kommer också ske i mindre grupper för att ni själva ska kunna bidra med era egna erfarenheter.

Förkunskap

Har du inte redan gått online-utbildningen i förändringsledning välfärdsteknik så är det bra att gå den innan seminariet. Under webbutbildning i förändringsledning lyfter vi hur ni teoretiskt kan jobba med att motivera och engagera i ert förändringsarbete.

Förändringsledning välfärdsteknik- hur gör man?

Målgrupp

Deltagare som har genomgått SKR:s webbutbildning i förändringsledning och vill förbereda sig för praktisk förändringsledning.

Program

Vi blandar teori med konkreta praktiska erfarenheter och kommer att ha dialog i smågrupper.

Är det så att du känner att du vill prata vidare, byta kontaktuppgifter eller lyfta en specifik fråga så kommer mötet vara öppet efter seminariets slut. Planera i så fall in även lite tid efter 11:30.

Medverkande

  • Victor Forsberg, Kalmar kommun
  • Lena Dahlberg, Borås kommun
  • Tobias Leverin, Grästorps kommun
  • Mats Rundqvist, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mats Rundqvist, Kompetenscenter välfärdsteknik SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR