8 november 2023 kl. 09.30-16.00

Föräldrastöd och socialtjänstens roll i utsatta områden

Föräldraskapsstöd i utsatta områden har lyfts som en av de viktigaste strategierna för integration, jämställdhet, hälsa och för att förebygga utanförskap eller kriminalitet bland unga. Hur kan samverkan runt familjerna se ut mellan socialtjänst och andra aktörer?

Anmäl dig

Innehåll

Föräldraskapsstöd i utsatta områden har lyfts som en av de viktigaste strategierna för integration, jämställdhet, hälsa och för att förebygga utanförskap eller kriminalitet bland unga. Svenska och internationella studier visar att föräldraskapsstöd har positiva effekter för både föräldrar och barn.

Stödet till föräldrar är en viktig del av socialtjänstens verksamhet, inte minst i områden med socioekonomiska utmaningar. Här arbetar socialtjänsten dels med egna insatser men också tillsammans med andra aktörer, som skola, förskola, fritidsverksamhet, barnhälsovård och civilsamhället.

Det finns också rad initiativ på statlig nivå för att stötta kommuner och regioner. Hur ser socialtjänstens roll ut i detta arbete? Hur kan samverkan runt familjerna se ut mellan socialtjänst och andra aktörer som förskola, barnhälsovård och civilsamhället? Vi ägnar en heldag åt att utforska frågan med nedslag i ett antal verksamheter ute i landet.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och verksamma inom socialtjänsten, skola, barnhälsovård och angränsande områden.

Program

Program kommer inom kort.

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.