5 december 2023 kl. 09.00-12.00

Finansiering av digitalisering

Med utgångpunkt i de utmaningar som samhället står inför så blir finansiering av digitalisering - ekonomin - central för att ta tillvara möjligheterna med digitalisering.

Anmäl dig

Praktiskt information

Seminariet kommer att spelas in och vara tillgänglig i 14 dagar från att sändningen ägt rum för alla som är anmälda.

Innehåll, program

Digitaliseringen bär med sig unika möjligheter att införa smarta och resurseffektiva arbetssätt, skapa en mer sammanhållen offentlig sektor för invånare, öka innovation och konkurrenskraft men även att bidra till välfärdens aktörer som attraktiva arbetsgivare i framkant. Vid sidan av den demografiska utvecklingen och den ökade bristen på arbetskraft står välfärden också inför ökade ekonomiska utmaningar.

För att säkerställa ändamålsenlig digitalisering av offentlig sektor krävs förändring av existerande finansieringsmodeller. Dagens finansieringsmodeller tenderar att underutnyttja investeringsinstrumentet och brister i ändamålsenlighet.

Detta seminarium arrangeras inom ramen för Kompetensforum för digital mognad som drivs av Adda på uppdrag av SKR.

Seminariet är kostnadsfritt för de organisationer som är medlemmar i Kompetensforum.

Målgrupp

 • Ledningsgrupper
 • Ekonomidirektörer, ekonomichefer
 • Funktioner som verkar inom ekonomi och controlling
 • Chefer och ledare
 • Strateger, verksamhetsutvecklare, projektledare
 • Funktioner som verkar inom digitaliseringsfrågor och IT

Medverkande

 • Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Johan Magnusson, föreståndare, Swedish Center for Digital Innovation

Listan kompletteras med ytterligare talare

Moderatorer

 • Fredrik Carlsson, strateg, SKR
 • Julia Larsson, teamledare digitalisering och innovation, Adda

Informationsansvarig

 • Fredrik Carlsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.