2 december 2021 kl. 14.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Fem skäl att avstå narkotika - lansering

Det finns många skäl att avstå från narkotika. "Fem skäl att avstå narkotika" har tagits fram i samproduktion mellan viktiga samhällsaktörer som deltar i SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa. Nu lanseras materialet och förhoppningen är att det ska komma till användning i en samhällsmobilisering för narkotikaprevention.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet är att använda budskapet för narkotikaprevention och att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker, allmänhet, drog- och brottsförebyggare och andra yrkesverksamma i kommuner och regioner.

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

Kraftsamling psykisk hälsa

Målgrupp

Beslutsfattare, politiker, drog- och brottsförebyggare och andra yrkesverksamma i kommuner och regioner samt allmänheten.

Program

Under sändningen får vi ta del av Fem skäl att avstå narkotika, bakomliggande kunskapsunderlag och ett panelsamtal kring hur materialet kan användas i praktiken.

Medverkande

  • Ing-Marie Wieselgren, moderator, Uppdrag Psykisk hälsa, SKR
  • Johanna Gripenberg, enhetschef, Med.Dr, Stockholm förebygger Alkohol och Drogproblem, (STAD)
  • Fred Nyberg, professor, U-fold, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala Universitet
  • Erik Leijonmarck, föreläsare, författare och tid. ordf för ECAD (European Cities against Drugs)
  • Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention, Ale kommun
  • Lennart Karlsson, ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen
  • Ulrika Ankargren, nationell samordnare ANDTS, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Tove Karlsson, skolsköterska, Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm, SKR

Frågor om anmälan:

sofie.johansson@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset