10 juni 2021 kl. 14.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Får man använda kamera i äldreomsorgen?

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik informerar om de juridiska förutsättningarna för att använda kamera och annan välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Anmäl dig

Innehåll

Kompetenscenter Välfärdsteknik har inlett en serie webbseminarier som fokuserar på en särskild välfärdsteknisk tjänst per tillfälle. Detta är ett seminarium om de juridiska förutsättningarna för att använda välfärdsteknik i äldreomsorgen.

Syftet med alla seminarier är att på ett enkelt och konkret sätt förmedla kunskaper om villkoren för att använda digitala omsorgstjänster och om det stödmaterial som kommer att finnas på SKR:s webbplats. På det här seminariet kommer vi att gå igenom de rättsliga förutsättningarna för att använda välfärdsteknik, bland annat kamera, i den kommunala vården och omsorgen. Målsättningen är att kommuner som vill verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik ska få råd, stöd och vägledning i det arbetet.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Målgrupp

Personer med en strategisk funktion, till exempel verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare, chefer, dataskyddsombud och jurister.

Program

  • Välkommen och introduktion
  • Juridiska förutsättningar för användning av välfärdsteknik i äldreomsorgen.
  • Tid för frågor

Medverkande

  • Emilia Danielsson, förbundsjurist på SKR
  • Manolis Nymark, juristkonsult i SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Eva Sahlén, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset