14 april 2021 kl. 15.00-17.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Fånga upp och förebygga utmattning och PTSD

SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om utmattning och PTSD med anledning av ökat behov och förändrade förutsättningar under pandemin.

Anmäl dig

Innehåll

Medarbetare inom kommuner och regioner har under det gångna året gjort enorma insatser. För att minska risken för att medarbetare kommer att få bestående men när pandemin väl är över, måste vi identifiera dessa tidigt och ge dem det stöd som de behöver.

Under webbinariet deltar flera forskare med expertis inom olika områden som berör frågan om hur vi långsiktigt ska förhindra att medarbetare och chefer får bestående besvär och hur vi tidigt kan hitta personer i behov av stöd. De medverkande forskarna kommer kortfattat redogöra för sina olika perspektiv på frågan utifrån respektive forskares område. Det kommer också finnas tid för samtal och diskussion mellan forskarna för att ytterligare belysa olika frågor, exempelvis från publiken.

Målgrupp

Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner.

Preliminärt Program

Välkomna och introduktion

Ing-Marie Wieselgren, SKR

Forskare om utmattning och PTSD

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

  • Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef Institutet för stressmedicin.
  • Pernilla Bergman, psykolog Kris och katastrofpsykologi.
  • Maria Bragesjö, forskare Karolinska institutet och medverkande i utformningen av regionalt vårdprogram för PTSD.
  • Marie Åsberg, professor emeritas Karolinska institutet.
  • Niclas Wisén, psykolog och forskare Karolinska institutet med tidigare erfarenhet från Försvarsmakten.
  • Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Aleksandra Sjöström-Bujacz, projektledare och forskare inom arbetspsykologi på Karolinska Institutet.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Exempel på verktyg och stöd från SKR och Suntarbetsliv

Charlotte Jonzon, Suntarbetsliv.

Möjlighet till samtal i mindre grupper för de som önskar

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Östbom, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset