14 december 2021 kl. 13.00-16.00

Existentiell folkhälsa – hur lyfter vi existentiella frågor som en resurs i samhället?

Ett webbinarium där vi får ta del av olika exempel på hur vi kan tala om livet i olika sammanhang i vårt samhälle. Redan idag pågår aktiviteter inom området existentiell folkhälsa på flera platser i landet och inom olika forum. Vi hoppas att seminariet ska ge dig som åhörare tankar kring hur du kan ta med dig temat i just ditt sammanhang.

Anmäl dig

Innehåll

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet - kan påverka det psykiska välbefinnandet och kan därför vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Inom ramen för SKRs Kraftsamling för psykisk hälsa Kraftsamling psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ingå som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, Kraftsamling psykisk hälsa

Målgrupp

Verksamma inom vården, skolan, omsorg, civilsamhälle, bibliotek, frivilligcentraler och andra som är intresserade av ämnet.

Program

Kraftsamling för psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKR
Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Hur Hälsolots Göteborg började arbeta med existentiell hälsa

Bakgrund, genomförande och framtid.

Maria Andersson, hälsoinformatör, Hälsolots Centrum Majorna-Linné
Erika Svenske, projektsamordnare, Hälsolots Centrum Majorna-Linné

Öppna kort – en modell för existentiella samtal

Ida Hallgren, doktorand i praktisk filosofi, leg. psykolog och filosofisk praktiker
Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan i Göteborg, Oscar Fredriks församling

Hur lyfter vi existentiella frågor när vi jobbar med barn/unga i behov av extra resurser?

Nanna Jedler, familjeterapeut, Magelungen
Åsa Johansson, kurator och kommunikatör, Magelungen

Samtalsgrupp Senior - Vägen till genomförande och implementering

Lena Bergquist, Metod- och verksamhetsutvecklare, utbildare, existentiell och psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskola
Maria Nord Berge, enhetschef, enheten för utveckling och förebyggande arbete, avdelningen för äldreomsorg, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Eva Timén, folkhälsoutvecklare, leg. arbetsterapeut, länsområde äldres hälsa

Breakout rooms med reflektion kring: ”På vilket sätt skulle du kunna lyfta existentiella frågor i ditt sammanhang?”

Existentiella spänningsfält kring liv, död, frihet och mening.

Hur kommer det sig att döden hjälper oss att få syn på livet? Hur hanterar vi frågor om frihet som innebär att vi måste göra avgörande svåra val i livet? Vilka är förutsättningarna för meningsskapande genom hela livet?

Peter Strang, cancerläkare och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Författare till existentiella tankeböcker och läroböcker. Peter har långvarig erfarenhet av att stötta både patienter och närstående i existentiell kris.

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm, handläggare SKR

Frågor om anmälan:


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset