14 december 2021 kl. 13.00-16.00

Existentiell folkhälsa – hur lyfter vi existentiella frågor som en resurs i samhället?

Välkomna till ett webbinarium där vi får ta del av olika exempel på hur vi kan tala om livet i olika sammanhang i vårt samhälle.

Anmäl dig

Innehåll

Vi vet att det redan idag pågår aktiviteter inom området existentiell folkhälsa på flera platser i landet och inom olika forum. Vi hoppas att denna eftermiddag ska ge dig som åhörare tankar kring hur du skulle kunna ta med dig temat i ditt sammanhang.

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – kan påverka det psykiska välbefinnandet och kan därför vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ingå som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Kraftsamling psykisk hälsa

Målgrupp

Verksamma inom vården, skolan, omsorg, civilsamhälle, bibliotek, frivilligcentraler och andra som är intresserade av ämnet.

Digitalt möte i Zoom

Seminariet kommer att genomföras digitalt i verktyget Zoom. Det kommer även att gå att se i efterhand.

Existensiell folkhälsa – hur lyfter vi existensiella frågor som en resurs i samhället?, Vimeo

Ur programmet

Kraftsamling för psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef och Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.

Hur Hälsolots Göteborg började arbeta med existentiell hälsa – bakgrund, genomförande och framtid

Maria Andersson, hälsoinformatör och Erika Svenske, projektsamordnare, Hälsolots Centrum Majorna-Linné.

Öppna kort – en modell för existentiella samtal

Ida Hallgren, doktorand i praktisk filosofi, leg. psykolog och filosofisk praktiker och Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan i Göteborg, Oscar Fredriks församling.

Hur lyfter vi existentiella frågor när vi jobbar med barn/unga i behov av extra resurser?

Nanna Jedler, familjeterapeut och Åsa Johansson, kurator och kommunikatör, Magelungen.

Samtalsgrupp Senior – vägen till genomförande och implementering

  • Lena Bergquist, Metod- och verksamhetsutvecklare, utbildare, Existentiell och psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan.
  • Maria Nord Berge, Enhetschef, Enheten för utveckling och förebyggande arbete, Avdelningen för äldreomsorg, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.
  • Eva Timén, Folkhälsoutvecklare, Leg. Arbetsterapeut, Länsområde äldres hälsa.

Breakout rooms med reflektion kring: ”På vilket sätt skulle du kunna lyfta existentiella frågor i ditt sammanhang?”

Existentiella spänningsfält kring liv, död, frihet och mening

Hur kommer det sig att döden hjälper oss att få syn på livet? Hur hanterar vi frågor om frihet som innebär att vi måste göra avgörande svåra val i livet? Vilka är förutsättningarna för meningsskapande genom hela livet?

Peter Strang, cancerläkare och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Författare till existentiella tankeböcker och läroböcker. Peter har långvarig erfarenhet av att stötta både patienter och närstående i existentiell kris.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset