OBS! Evenemanget är avslutat!28 mars 2023 kl. 09.00-12.00

Ett nytt cirkulär med underlag för lokala ordningsföreskrifter

Ett digitalt seminarium om SKR:s uppdaterade cirkulär med underlag till allmänna lokala ordningsföreskrifter och torghandelsföreskrifter med kommentarer.

Anmäl dig

Innehåll

Med anledning av att det har det skett ett antal författningsändringar och ny rättspraxis har tillkommit och att vissa nya frågor eller företeelser gett upphov till diskussion om möjlig reglering i lokala ordningsföreskrifter har SKR den 24 januari 2023 gett ut ett uppdaterat underlag till allmänna lokala ordningsföreskrifter och torghandelsföreskrifter med kommentarer (bilagorna 1-4 till cirkuläret). Det nya cirkuläret ersätter det tidigare cirkuläret 1995:41.

I samband med det uppdaterade underlaget erbjuder vi ett webbseminarium, vid vilket vi redogör för en allmän genomgång av cirkuläret. Seminariet innehåller också relevanta nyheter, bland annat hur vi ser på möjligheten att reglera företeelsen av elsparkcyklar, och viss formalia kring föreskrifternas utformning m.m. Det finns möjlighet att ställa frågor under seminariet.

Målgrupp

Kommunjurister, kommunsekreterare, kanslichefer med flera.

Program

Allmän genomgång av det uppdaterade underlaget inklusive relevanta nyheter samt viss formalia kring föreskrifternas utformning m.m.

Seminariet erbjuds vid två tillfällen våren 2023

Samma seminarium zoomsänds vid två tillfällen under våren 2023. Den 7 mars och den 28 mars. Samma upplägg och innehåll vid båda tillfällena.

Praktisk information

Seminariet är öppet från kl. 8.30. Under denna halvtimme ber vi samtliga att "checka in" så att vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan vi börjar.

Medverkande

  • Johan Hardstedt, förbundsjurist, avdelningen för juridik
  • Germund Persson, senior rådgivare, avdelningen för juridik
  • Per Henningsson, förbundsjurist, avdelningen för juridik.

Informationsansvarig

  • Johan Hardstedt
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.