12 januari 2022 kl. 09.00-15.30

Ett förstärkt barnrättsperspektiv inom familjerätt/familjehemsvård– Vad innebär det i teori och praktik?

En utbildningsdag för familjerätt/familjehemsvård som fokuserar på förändringar i föräldrabalken, barnkonventionen, barnrättsperspektivet och tipsar om tillgängligt kunskapsstöd inom familjerätt.

Anmäl dig

Innehåll

Under senare år har lagstiftningen stärkts för att lyfta fram barnrättsperspektivet. Barnens bästa ska vara avgörande i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barn ska också ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem.

Målgrupp

Personer inom kommuner och regioner som arbetar direkt eller indirekt med barn.

Program

9.00 – 09.50 Vad innebär de nya förändringarna i föräldrabalken kap. 6?

Den 1 juli 2021 har nya bestämmelser trätt i kraft i föräldrabalken, FB, som syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Lagändringarna bygger på prop. 2020/21:150 samt betänkande 2020/21:CU17.

09.50 - 10.15 Vad innebär ett barnrättsperspektiv?

Barnkonventionen har blivit lag 1 januari 2020, vilket är ett förtydligande att offentliga aktörer i sitt arbete ska utgå från ett barnrättsperspektiv. Barnsynen och framförallt grundprinciperna är grundläggande för att kunna förstå föräldrabalkens barnrättsperspektiv. Vad innebär ett prövning av barnets bästa enligt artikel 3?

10.15 – 10.30 Paus

10.30 - 11.30 Vad innebär ett barnrättsperspektiv?

Fortsättning på föregående programpunkt.

11.30 – 12.00 Tillgängligt kunskapsstöd för dig inom familjerätt

Barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i dessa frågor och deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. MFoF har tagit fram kunskapsstöd som allmänna råd, handböcker, vägledning och den nya webbsidan med information om barnets rättigheter som erbjuder stöd till familjerättssekreterare.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.15 Barnrättsperspektivet i praktiken

Familjerätten/familjehemsvården på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun har under ett år med stöd av SKR arbetat med att implementera barnkonventionen i sitt arbete. Målet är att bli en barnrättsbaserad verksamhet där allt arbete genomsyras av ett barnrättsperspektiv. En handlingsplan har upprättats, kunskap har inhämtats och konkreta fall har genomlysts för att stärka barnets rättigheter.

14.15 – 14.30 Paus

14.30 - 15.30 Fortsättning Barnrättsperspektivet i praktiken och frågestund


Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist SKR
  • Maria H Andersson, utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
  • Rebecca Berg, utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
  • Catarina Carpelan, bitr enhetschef, familjerätten/familjehemsvård på Östermalms stadsdelsförvaltning Stockholm
  • Mia Hemmestad, förbundsjurist SKR
  • Mikael Mattson Flink , handläggare SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

 

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset