7 april 2021 kl. 10.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Ett år med covid-19 i äldreomsorgen – vad har vi lärt oss?

En webbsänd utbildningsdag om äldreomsorgens utmaningar och omställning under covid-19.

Anmäl dig

Innehåll

Under våren för drygt ett år sedan slog pandemin ner i Sverige - och äldreomsorgen skulle komma att bli särskilt utsatt. I retrospektiv kan vi konstatera att utmaningarna saknar motstycke. De senaste decenniernas positiva utveckling inom äldreomsorgen mot en mer öppen och samhällsintegrerad verksamhet blev under pandemin istället till ett problem - där viruset spreds i samhället fanns även särskilt utsatta äldre.

Äldreomsorgens utmaningar att skydda de äldre har varit många under året. När personal blev tvungen att stanna hemma på grund av symptom hade verksamheterna inte stöd i lag att prioritera det viktigaste. När smittan tog sig in på boenden hade inte verksamheterna möjlighet att skilja smittade från övriga utan samtycke. Spridningen av viruset bidrog till att en lång rad behov snabbt uppenbarade sig med många aktörer involverade. En nationell mobilisering gjordes för att fram nya kunskapsstöd, riktlinjer, förhållningssätt och utbildningar samtidigt som samverkan intensifierades och utvecklades mellan huvudmännen.

Vad har vi lärt oss av allt detta? Vilka erfarenheter tar vi med oss framåt?

Under dagen medverkar Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten, SKR och flera kommuner. Vi får höra om lärdomar, reflektioner och goda exempel.

Om sändningen

Sändningslänken går att dela inom den egna organisationen, men det är viktigt att den inte sprids utanför beställarens organisation.

Sändningen kan ses till den 7 oktober 2021 och går under denna tid att beställa.

Målgrupp

Förtroendevald eller chef inom äldreomsorgen

Program

10.00-10:20

Inledning

Dagens moderator Helena Henningson, SKR, hälsar välkommen.

Året som gått – en tillbakablick

Greger Bengtsson, samordnare äldrefrågor SKR, sammanfattar året.

10.20-11.05

Samverkan under pandemin – några kommuners perspektiv

Hur har samverkan mellan privata utförare och kommunen sett ut? Personalbrist, skyddsutrustning och stängda verksamheter har satt samverkan på prov. Pia Bornevi, förvaltningschef i Sollentuna kommun, beskriver hur de hanterat frågan.

Hur har samverkan med regionens hälso- och sjukvård påverkats och utvecklats under pandemin? Vad har utmanat , och vad tar vi med oss? Ewa Ekman, förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Växjö kommun berättar om sina erfarenheter.

11.05-11.20

Paus

11.20-11.50

Lärdomar och utmaningar för den kommunala hälso- och sjukvården

Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård

11.50-12.20

Erfarenheter och lärdomar utifrån IVO:s tillsyn

Marie Åberg, chef för avdelning Nord, och Peder Carlsson, chef för avdelning Mitt, IVO, berättar om arbetet med tillsyn under pandemin. Vilka brister har uppmärksammats? Vilka lärdomar har IVO utifrån detta?

12.20-13.15

Lunch

13.15

Välkomna tillbaka!

Dagens moderator Helena Henningson hälsar välkommen tillbaka.

13.15-13.45

Digitala mötesformer och förebyggande arbete för seniorer

Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare och Linda Svensson Perlstedt, chef för mötesplatser för seniorer i Borås Stad berättar om hur kommunen har använt digitala stöd för förebyggande arbete till seniorerna i kommunen.

13.45-14.15

Socialstyrelsens bild av året som gått och några ord om Äldreomsorgsutredningen
Regeringen har, efter Coronakommissionens kritik av vården och omsorgen om äldre, tillsatt en utredning. Utredningen ska belysa om det behövs en särskild äldreomsorgslag samt lägga förslag på hur hälso-och sjukvården i äldreomsorgen ska stärkas. Utredare Olivia Wigzell, även generaldirektör på Socialstyrelsen, presenterar sina tankar.

14.15-14.30

Paus

14.30-15.00

Folkhälsomyndigheten lärdomar om äldreomsorg

Malin Grape, enhetschef Folkhälsomyndigheten, berättar om Folkhälsomyndighetens lärdomar om kommunens ansvar för hälso- och sjukvård och äldreomsorg under pandemin.

15.00-15.45

Erfarenheter och lärdomar – vad tar vi med oss framåt?

Ett samtal om året som gått och lärdomar att ta vidare. Medverkar gör bland annat moderator Helena Henningson, Annika Roman, vård- och omsorgschef Örebro kommun, Greger Bengtsson samordnare SKR och Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR.

15.45-15.50

Avslut

Dagens moderator avslutar dagen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset