OBS! Evenemanget är avslutat!18 oktober 2022 kl. 09.00-12.00

Ersättningar och villkor vid placering av barn och unga i jour- och familjehem, vårdnadsöverflyttningar

En webbsändning om SKR:s nya rekommendationer som börjar gälla den 1 januari 2023.

Anmäl dig

Innehåll

Vi tar upp förändringar i cirkuläret och fördjupar oss inom områden som kommunerna ställer många frågor om, till exempel vad ett avtal bör innehålla, placerade barn och socialförsäkringsförmånerna, familjehemsföräldrars sjukpenninggrundande inkomst och skatteregler för uppdragstagare.

Målgrupp

Familjehemssekreterare, andra berörda medarbetare i kommunerna.

Program

9:00-9:05 Välkomna

Dagens innehåll och praktisk information
Cecilia Moore, konsult, SKR

9:05-9:25 De nya rekommendationerna- bakgrund och förändringar

Cecilia Moore, konsult SKR

9:25-9:40 Om avtalet med familjehemmet

Mia Hemmestad, förbundsjurist, SKR
Cecilia Moore, konsult, SKR

9:40-9:55 ADDA:s avtalsmallar

Jenny Åberg, avtalsansvarig social tjänster, Adda Inköpscentral

9:55-10:10 Paus

10:10-10:40 Placerade barn och socialförsäkringsförmåner

Sofie Wannelind, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan

10:40-11:10 Hantering av barnets pengar

Barnpension med mera.
Kalle Larsson, förbundsjurist, SKR

11:10-11:25 Paus

11:25-11:40 Försäkringar när barn placeras i jour- och familjehem

Andreas Dahl, verksamhetsutvecklare, Södertälje kommun

11:40-11:55 Inkomstdeklarationen, arvodet och omkostnadsersättningen

Emelie Cedergren, rättslig expert, Skatteverket

11:55-12:00 Summering av dagen

Cecilia Moore, konsult, SKR

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR