OBS! Evenemanget är avslutat!11 oktober 2022 kl. 13.00-14.30

Erfarenhetsutbyte om digital inkludering

Workshopen riktar sig till dig som arbetar på mötesplatser för seniorer och som vill få inspiration till digitala arbetssätt och aktiviteter. Vid workshopen får du ta del av andras goda exempel och dela med dig av egna erfarenheter.

Anmäl dig

Innehåll

Under eMedborgarveckan arrangerar SKR seminarier med olika teman kring digitalt utanförskap. På denna workshop kan du inspirera och inspireras av kollegor i landet.
Teman för workshopen är:

 • Spännande aktiviteter och initiativ under eMedborgarveckan
 • Bank-ID berättar om sitt arbete.

Målgrupp

 • Aktivitetsledare
 • seniorguider
 • IT-stödjare
 • bibliotekspersonal
 • andra professioner som möter seniorer på mötesplatser.

Program

 • Presentation av goda exempel utifrån workshopens teman.
 • Erfarenhetsdelning i digitala bikupor.

Medverkande

 • Anna Dahlquist, Utvecklare inriktning digitalisering, Kultur- och fritidsförvaltningen Luleå Kommun
 • Terese Raymond, Digidelnätverket
 • Charlotte Pataky, BankID

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR